Help obesity now | جراحی لاپاروسكوپى با يك برش
512
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-512,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive
 

جراحی لاپاروسكوپى با يك برش

جراحی لاپاروسكوپى با يك برش

عمل جراحی لاپاروسکوپی با يك برش جديد ترين روش كم تهاجمی است که با زمان بهبود سريعتر همراه است و در جراحى ها ى لاغرى كاربرد دارد.

دکتر   انوش با استفاده از یک برش کوچک  در  ناف با استفاده از وسايل مخصوص این کار را انجام می دهد. این اجازه می دهد تا دقت و ایمنی  با سایر تکنیک های SILS به دست آید. با استفاده از این تکنیک نوآور، دکتر انوش توانایی انجام این روش ها را با ایمنی و دقت بیشتری نسبت به روش معمول دارد.

SILS: عمل جراحی لاپاروسکوپی تنها با یک برش

برش تنها زمان بهبودی مشابهی را به عنوان عمل جراحی لاپاروسکوپی استاندارد ارائه می دهد که در بسیاری از موارد در مقایسه با عمل جراحی استاندارد “باز” به میزان قابل توجهی بهتر است.